Students Welfare Cell (BC/SC/ST)- Methodist College of Engineering a& Technology | Top Engineering College in Hyderabad| Best Engineering College in Telangana

Student

Home  /   Student   /   Students Welfare Cell (BC/SC/ST)

Students Welfare Cell (BC/SC/ST)

YEARCIVILEEEECECSEMECHMBA
18-19160718732019- P. Tanmai Teja160718734022-B.Srinivas160715735306-D RAJAVALLE160718733057-D.Santhosh16071673160717672041-P AKHILA
17-18160717732072- M. Binduka160717734321- V.Rakesh160714735051-B.KARUNYA KAMALA160717733084-Sai Pranay160715736014-Rathan Balaji160716672018-K RAJAT
16-17160716732058- K. Swapna160716734306-K.Raghavendra Nayak160713735018-RACHAPUDI PRATHYUSHA160716733065-E.Ajay Kumar160714736327-Yadagiri Satish160715672013-GANDHAM LOHINI RANI
15-16160715732074-D RITU160715734311-M.Deepak Raj Yadav160712735083-PUSA JESHWANTH SAI KIRAN160715733104- V. Vaishnavi160713736075-M. Santhosh160714672022-BONAGIRI AKHIL
14-15160714732034-ALEENA SADAF160714734032-G.Vikranth Kumar160711735307-SANDHYA RAJU160714733089-B.Sai Prasad160712736308-T. Venkatesh160713672018-KRITHIKA JAISWAL