Training and Placements and Career Guidance Cell- Methodist College of Engineering a& Technology | Top Engineering College in Hyderabad| Best Engineering College in Telangana

Student

Home  /   Student   /   Training and Placements and Career Guidance Cell

Training and Placements and Career Guidance Cell

YEARCIVILEEEECECSEMECHMBA
18-19160718732058- M. Ramya160718734001-K.Sravan Kumar160715735088-SYED ZAINULLAH160718733368-YVS Rohit Aditya160716736302-M. Siddu160717672040-OM KUMAR ARANDOLWALA
17-18160717732046- G.Chandrakanth Naidu160717734001-Ramani Sowmya160714735004-N SWATHI160717733013-Aartee Mager160715736303-CH. Rishik160716672010-G DINESH
16-17160716732046- G. Bhargav160716734305-K.Vittal160713735048-BANDHANADHAM AMULYA160716733015-T Laxmi Gayathri1607147366013-T. Phani Kalyan160715672021-GAMPA PHANIRAJ
15-16160715732020-Shaik Mahaboob Basha160715734012- G.Jayanth160712735013-MADGULA AKSHITHA160715733012-Akshya160713736002-Shujauddin Ahmed160714672002-TALLAM NAGA LAKSHMI
14-15160714732056-K. Raghavendra Sameer160714734003-C.Meher Krishna160711735013-P OSMAN BASHA160714733002-V Dileep160712736005-MD. Shaibas160713672027-K RAVI